browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.
Print Friendly, PDF & Email

SOLIFER KLUB DANMARK

 – er stiftet den 12. maj 1985 af Solifer-ejere.

 – er en selvstændig og uafhængig klub, der styres  

   efter egne vedtægter og bestemmelser

 

 

VI ØNSKER:

– at samle danske Solifer-ejere.

 

– at arrangere ture, træf og rallies, hvor

   medlemmerne kan mødes og udveksle

   erfaringer vedrørende Solifer-caravans

 

 – at skabe kontakt og samarbejde med

   Solifer-klubber i andre lande.

 

– at udgive et klubblad, hvori såvel med-

   lemmer, som bestyrelse kan fremkomme

   med tanker, råd, erfaringer, forslag,       

   spørgsmål etc. af fælles interesse.

 

VI HÅBER:

 – at klubben kan vokse og fungere på

   basis af en positiv, aktiv og inspirerende

   medlemskreds.

 

– at også du vil være med i klubben

 

info@soliferklub.dk